top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıUnicorn

Regresyon Çalışmasında Bütünleşme - Hans TenDam

BAŞARILI bir regresyon uygulamasının sonuçları nelerdir? Katarsis (arınma, boşalım), bütünleşme ve dönüşüm.


Katarsis çözümdür, rahatlamadır, arınmadır. Sorun çözülmüştür. Akıl karışıklığı giderilmiştir. Taşınan yük rahatlatılmıştır. Acı gitmiştir. Üzüntü kalmamıştır. Korku giderilmiştir. Çaresizlik duyulmamaktadır. Sıklıkla, her şeyin neşeli tarafını görürüz: içgörü, canlılık, neşe, öz güven. Katarsisin temel dinamiği zihnin karanlık, ağır, doğal olmayan hallerinden ve durumlarından kurtulup rahatlamaktır. Doğal olmayan, kendi ruhunuza ait olmayan anlamına gelir.


Bütünleşme tamamlanıştır, kaybedilenin geri alınmasıdır, unutulmuş olanın hatırlanmasıdır; arkada bırakılmış, bastırılmış veya terk edilmiş olanın bulunması, kabullenilmesi ve geriye gelişinin hoş karşılanışıdır. Bütünleşmenin temel dinamiği, şamanların “ruhsal parçayı geri almak” dedikleri şeydir.


Bütünleşme, katarsisi sağlam bir temele bağlar. Suçluluk hissi gittiğinde, özgürlük ve masumiyet geri gelebilir. Korku çözündüğünde, özgüven geri gelir. Yanlış anlamalar ve yanlış çıkarımlar temizlendiğinde, anlayış geri döner. Çocukluktan kalma bir yük ortadan kalktığında, o yükün altında ezilmiş olan içteki çocuk geri gelebilir.


Katarsis de bütünleşmeyi sağlam bir temele bağlayabilir. Bir bağlantı tekrar kurulduğunda, yıllar süren yalnızlık hissi başıboş kalabilir. Özgürlük geri geldiğinde, çaresizliğin, etkisizliğin ve hapsolmuşluğun ezici ağırlığı başıboş kalabilir. Dans ettiğimizde, yılların felci başıboş kalabilir.


Dönüşüm kişilikte bir değişimdir, daha çok farkındalığa, daha çok mevcudiyete (isterseniz buna mana veya karizma diyebilirsiniz), daha çok enerjiye doğru doğru genel bir kayıştır. Donuk olan şeffaflaşır, şeffaf olan ışıldamaya başlar, ışıldayan ışımaya başlar, ışıyan ışın yaymaya başlar ve ışın yayan ise birden alevlenir.


Damlayan bir dereye dönüşür, dere bir ırmak olur ve ırmak görkemle denize dökülür. Dönüşüm deneyimleri zirve deneyimlerdir, mistik deneyimlerdir. Kalıcı olan deneyimler.

Hem katarsis hem bütünleşme olmadıkça hiç bir dönüşüm olmaz.


Bütünleşme bir seansın veya bir dizi seansın sonucu olabilir. Hedef de olabilir. Ortaya konulan şikayet kayıpla, ıskalamayla, özlemekle, istemekle, ihtiyaç duymakla ilgiliyse, yas tutmakla ilgiliyse o zaman hedef bütünleşmedir. Hayatımın anlamı nedir? Babam öldüğünden beri yalnızlık çekiyorum. Artık özgüven hissetmiyorum. Eksik olduğumu hissediyorum. Bu dünyada kendimi yuvamda hissetmiyorum.


Danışan kişi kararsız olduğunda, bütünleşme terapötik bir zorunluluk da olabilir. Ruhsal kişiler dünyasal ihtiyaçları ve arzuları konusunda kararsızdırlar, asil insanlar değersiz yanlarını bastırırlar, ünlüler unutulmaktan korkar (ve bunu diler), kontrol manyakları kendiliğindenliğin son kalıntılarını bile çıkartıp atmak isterler.


Regresyon neler olduğunu ortaya çıkartmakla, sebepleri ve sonuçları yalnızca zihinsel olarak anlamakla kalmayıp onları hissedip duyumsamakla ilgilidir. Amaç bütünleşme olduğunda, regresyon kaybın, ayrılığın ve terk edilişin, bastırışın veya robotsu tepkilerin sebeplerini bulmakla ilgilidir. Bütünleşme kendi içinde iki türdür: Ruhun parçalarını bedendeki enerjiler formunda bütünleştirmek veya o parçayla bir insan (nadiren bir hayvan veya meleksi form içinde) formunda karşılaşmak ve onunla diyaloga girip sonunda onu kucaklayıp özümsemek.


Regresyon çalışmasında, temel bütünleşme yöntemleri şunlardır:


· Enerji formundaki kayıp niteliklerle bütünleşme,

· İçteki çocuklarla bütünleşme,

· Ölememiş geçmiş yaşamlarla bütünleşme.


Bu bütünleşmeler daha derin düzeylere temas edebilir ve mevcut kişilikten veya geçmiş kişiliklerden daha derin veya kapsayıcı olan deneyimleri içerebilir:


· Çocuk ve Yetişkini Bütünleştirme

· Eril ve Dişili Bütünleştirme

· İnsan ve Hayvanı Bütünleştirme

· Fizikseli ve Ruhsalı Bütünleştirme

· Işığı ve Gölgeyi Bütünleştirme (gölge çalışması)

· Arza Ait ve Arz Dışı Olanı Bütünleştirme

· İnsani ve İlahi Olanı Bütünleştirme

147 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page