top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıUnicorn

Geçmiş Hayatlar Üzerine Bilimsel Araştırma - Thelma Freedman

Orada “araştırma” kelimesinin farklı kullanımları vardır. Bazı yazarlar gerçekten danışanları ile yaşadıkları deneyime “araştırma” der. Bu bir araştırma şeklidir ve önemlidir, çünkü birçok regresyon uzmanının deneyimlerinden geçmiş hayat regresyonlarının gerçekte nasıl çalıştığını görmeye başlarız. Ama bu araştırma türü herhangi bir sahada önemli olmasına rağmen, o genelde bilimsel topluluk tarafından “anlatıma dayalı” olarak düşünülüp görmezden gelinmiştir.


Bilimsel araştırmacılara göre, “araştırma” regresyon uzmanlarının danışanlarının söylediği sadece anlatıma dayalı şeylerden çok daha resmidir. Ama onlar şunu dikkate almalıdır:


Herhangi bir yeni sahada, sadece sözlü anlatımlar (anektodlar) yoluyla “gerçek” bir araştırma ilk başta başlayabilir. Başka tarzda anlatım ve örnek olarak fobileri kullanalım, ancak birçok uzman fobileri olan danışanlarına geçmiş hayat çalışması yoluyla nasıl yardım edildiğini söylediği sözlü anlatımlardan sonra potansiyel bir araştırmacı bunu dikkate alacaktır ve fobileri olan insanlar için geçmiş hayat çalışmasının etkinliğini test etmek için resmi araştırma yapmanın yolunu kavrayacaktır.


Neyse ki orada bu tür diğer “araştırmalar” , “bilimsel” araştırmalar, geçmiş hayat regresyonları üzerinde yapılmıştır. Burada bütün detaylardan bahsetmeyeceğim , ama şimdiye “bilimsel” araştırma için bildiğimiz şey şudur:


1) İnsanların beyin dalgaları bir geçmiş hayat regresyonunda değişir ve onlar bildiğimiz diğer herhangi bir zihinsel halden farklıdır (normal yanıklık, uyku, rüya görme, vs…)


2) Sıradan, normal sağlıklı insanlar geçmiş hayatları zihnen hasta olan insanlardan daha çok rapor ederler (Kampman ve Hirvenoja, 1978; James, 1993, 2004).


3) İnsanlar hafif bir trans veya basit bir gevşeme halinden, eğer derin bir trans seviyesindeyseler, daha gerçekçi ve detaylı geçmiş hayatları rapor eder gibidirler (James, 1993, 2004).


4) Geçmiş hayat çalışması bütün fobi türleri için aşırı etkilidirler. 57 fobisi olan 31 insanla yapılan bir çalışmada (basit fobi, sosyal fobi ve agorafobi), endişe seviyelerinde istatistiki olarak önemli azalmalar sağlanmıştır. Aynı zamanda, orada geçmiş hayatların ve hayatlar arası deneyimlerin türlerine bağlı olarak önemli önceden bilinebilir modeller vardır (Freedman , 1997).


5) Geçmiş hayat uygulaması fobiler için diğer çalışma şekilleriyle birleştirildiğinde, geçmiş hayat çalışması deneyimlemiş olan katılımcılar, böyle yapmayanlardan daha fazla ilerleme kaydetmişlerdir (Cladder, 1986).


6) Geçmiş hayat çalışması Tourette sendromu olan insanlarda çok etkilidir. Bu hastalıktan dolayı acı çeken 10 kişiden 8’i , geçmiş hayat terapisinden sonra semptomların çok daha fazla azaldığını söylemiştir (van der Maesen, 1998):


7) Van Der Maesen şizofrenlerin sanrılı sesleri için ikinci bir geçmiş hayat çalışmasını idare etti. 27 gönüllünün 6 ay sonra %52’si geçmiş hayat çalışmaısnın sanrılı sesleri duymayı hafiflettiğini göstermiştir; 4 kişi seslerin tamamen son bulduğunu rapor etmiştir. %78’i çalışmanın kendileri için diğer çnemli ve pozitif anlamların olduğunu söylemiştir ( van der Maesen).


8) İnsanların geçmiş hayat regresyonlarında detaylar ve nüfus sayımı bilgilerini rapor ettiklerinde onların daima doğru olduklarının kontrolü yapılmıştır (1978, wambach).

Bütün bu çalışmalarda , orijinal gönüllülerin %70 ve %80 arası her bir çalışmada geçmiş hayatları rapor etmiştir.


Geçmiş hayat çalışmasında bilimsel araştırma henüz başlıyor. Orada zorluklar var. Saha oldukça yenidir; kabaca 25 yıllıktır, akademik olarak tanınmamıştır ve sadece son zamanlarda uzmanların sözlü anlatımlarının bilimsel çalışmalara çevrilebileceği noktaya ulaştık. Ve geçmiş hayat uygulamalarının çoğu geçmiş hayatları araştırmaktan ziyade danışanlarına yardım etmekle ilgilenmektedirler ve öyle de olmalıdır. Ayrıca, orada geçmiş hayat araştırması için genel fonlar yoktur: hiçbir devlet veya şirket desteği veya üniversite desteği yoktur. Yukarıda bahsedilen bütün çalışmalar araştırmacının kendisi tarafından finanse edilmiştir ve bu durum çok pahalı olmayan küçük çalışmalar anlamına gelmektedir. Ama tam aynı tarzda, daha çok insan bu tür çalışmayı yapmakla ilgilenmektedir ve her yıl daha fazlası görülmektedir.


Ayrıca, her yıl daha fazla psikolog, psikiyatrist, mezun öğrenciler ve zihin sağlığı sahasındaki diğer profesyoneller bu alandaki derneklere katılmaktadır ve onların birçoğu araştırmayla ilgilenmektedir. Yani araştırmanın devam edeceği kesindir. Saha açıktır, ve kesinlikle caziptir, çünkü o çok yenidir, çok az şey yapılmıştır ve birçok soru cevaplanmamış halde kalmıştır.


Çeviren. Burak Erker, Kaynak: IARTT
64 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page