top of page
Regresyon Uzmanları İçin NLP

Eğitmen: M. Reşat Güner (NLP Master Practitioner, IBRT Sertifikalı Regresyon Uzmanı)

 

Saat: 09.00 – 18.00 (2 gün 15 Saat)

Kayıt ve Bilgi İçin: unicorndonusumsel@gmail.com

Not: Eğitim sonunda katılım sertifikası verilecektir.

 

Kimler Katılabilir: Bu eğitime en az bir Modül eğitim tamamlamış regresyon öğrencileri, regresyon uzmanları, DMP eğitimi öğrencileri katılabilir.

NLP (Nöro Linguistik Programlama), 40 yıldan bu yana gelişmekte olan ve yaşamın pek çok alanında kullanılan değişim ve gelişim teknolojilerinin güçlü bir sentezidir. NLP, Fritz Perls, Virginia Satir ve efsanevi terapist Milton Erickson’un kullandığı yöntemlerin modellenmesiyle oluşturulmuş bir sistemdir. Bu yüzden NLP eğitim, iş ve kişisel gelişim alanlarında olduğu kadar terapi ve sağlık alanında da kullanılabilen, hızlı ve kalıcı sonuçlar veren pek çok teknikleri içermektedir.

NLP’yi “sübjektif deneyimlerin yapısının incelenmesi” olarak tanımlayabiliriz. Yaşam içerisinde gerçekleştirdiğimiz her tür eylemin ardında mutlaka zihnimizde işlemekte olan “sübjektif” gerçekliğimize ait birtakım program vardır. Yani her eylemin bir dıştan görünen “objektif” yanı bir de o eylemi yapan kişinin zihninde işlettiği programlardan oluşan “sübjektif” yanı vardır. NLP tüm eylemleri yönlendiren sübjektif yapıyı inceler, onu parçalara ayırır ve sonra da onu en verimli biçimde kullanılabilir bir hale getirir.

NLP yöntemlerinin regresyon terapisi ile kombine edilmesi sonucunda çok etkili sonuçlar alınabilmekte ve birçok sorunun kalıcı olarak çözülebilmesi mümkün olmaktadır.

Regresyon uzmanalrına ve ve regresyon eğitimi almakta olan kişilere yönelik olarak düzenlenen bu eğitimde, NLP’nin temel kavramlarının yanısıra, sık görülen problemlere ait çözüm sağlayabilecek çeşitli NLP teknikleri uygulamalı olarak sunulacaktır.

Bu workshopa katılarak danışanınızın bilinçdışı kalıplarını hızlı bir biçimde tanımlayabilmek ve onlara süratli çözüm sağlayabilecek çeşitli teknikleri öğrenebilir ve böylece uygulama alanınızı genişletebilirsiniz.

 

 

Eğitim İçeriği:

 

1.  Gün:

• NLP’nin Kısa Tarihçesi

• NLP’nin Dayandığı Temel İlkeler

• NLP’nin Temel Kavramları:

            -NLP İletişim Modeli ve Algı Filtreleri

            -Temsil Sistemleri

            -Alt Temsiller

            -Bilinçdışı İpuçlarının İzlenmesi

            -Stratejiler

            -Logical Levels

            -Algı Pozisyonları

            -Somatik Zihin, Kognitif Zihin, Alan Zihni

            -Meta Model (Danışanın Dil Kalıplarındaki Sınırlayıcı İnançların Tespiti)

 

Teknikler:

• Alt Temsilleri Değiştirerek Deneyimlerin Anlamını Değiştirmek

• Anchoring ve Terapi Süreçlerinde Kullanımı

• 6 Adımda Yeniden Çerçevelendirme (İstenmeyen Davranışların Değiştirilmesi İçin)

• Hızlı Fobi İyileştirme

 

2.  Gün:

• Değerler ve İnançlar

• Meta Programlar

 

Teknikler:

• Diagnostic Trans (Danışanın Durumunu Teşhis Etmeye Yönelik Trans)

• Rapport Kurma Teknikleri (Danışanın Bilinçdışına Kolayla Uyum Sağlama)

• Parts Integration (İç Çatışmaları Giderme)

• Zaman Çizgisi (Zaman çizgisi üzerinde geçmişin ve geleceğin değiştirilmesi ile ilgili çeşitli uygulamalar)

• Anne – Baba Figürleri

• Bilinçdışı Bağlardan Kurtulma

bottom of page