top of page
Bütünsel Dönüşüm Teknikleri ve Regresyon Uzmanlığı Eğitimi

[Bu eğitim IBRT tarafından akreditedir ve Dünya Regresyon Uzmanları Birliği (EARTh) tarafından tanınmaktadır.]

 

Eğitimciler: Tülin Etyemez Schimberg

 

Tarih: Etkinlikler bölümünden tarihlere bakabilirsiniz.

 

Yer: İSTANBUL, İZMİR, ANKARA, ANTALYA

Regresyon, sorunlarına çözüm aramak için danışan kişiyi, farkındalık kazanmak ve dönüşüm sağlamak amacıyla geçmiş anılarına geri götürme ve sorunlara neden olan duygusal, zihinsel ve bedensel enerji bloklarını açığa çıkartma yöntemidir. Bu anılar çocukluk dönemi anılarını, rahim anılarını, atalara ait anıları veya geçmiş yaşam anıları da denilen “bilinçdışı ruhsal anıları” içerebilir.

 

Bu program, regresyonun yanısıra bilinçdışı düzeyde bütünsel dönüşüm sağlamak için kullanılan pek çok tekniği içeren geniş kapsamlı bir eğitimdir.

 

Kimler Katılabilir?

Bu eğitim öncelikli olarak tıp doktorlarına, psikiyatrlara, psikologlara ve sağlık alanında çalışan diğer uzmanlara yönelik olarak hazırlanmıştır. Konu ile ilgili tamamlayıcı alanlarda çalışan kişiler de değerlendirmeye alınacaktır.

 

Eğitim Süreci

Eğitim süreci; form gönderimi, online görüşme, ön atölye, minimum 3 regresyon seansı, ardından gelen 6 Modül olmak üzere toplam 10 aşamadan oluşmaktadır.

 

Form Gönderimi ve ONLINE Görüşme (2 ay süresince)

 

Zoom Bilgilendirme toplantısı (3 saat)

 

(üç gün sonra)

Ön Atölye: 1 Gün boyunca

 

Minimum 3 regresyon seansı (mezun uzmanlarla) (iki ay süresince)

1. Modül: 4 Gün

(bir buçuk ay sonra)

2. Modül: 4 Gün

 

(İki ay sonra)

3. Modül: 6 Gün

 

(Dört ay sonra)

4. Modül: 5 Gün

(İki ay sonra)

5. Modül: 4 Gün

(Dört ay sonra)

6. Modül: 5 Gün

Mezuniyet seansı vaka sunumları 3 ay içinde tamalanacaktır.

 

Toplam 29 Gün + 5 gün süpervizyon olarak toplamda 34 gün olarak uygulanmaktadır.

 

Modül aralarında internet üzerinden süpervizyon toplantıları Zoom üzernden yapılacaktır.

 

Her modül arasında geçen süre içinde öğrenciler pratik yapmaya devam edecekler ve sonuçlarını eğitimcilere raporlayacaklardır.

 

Sertifika: Kursun tüm modüllerini tamamlayan katılımcılar mezuniyet kriterlerini yerine getirdikleri takdirde mezuniyet diploması almaya hak kazanacaklardır. Uluslararası Sertifika süreci kurs bitiminden sonra başlamakta ve katılımcıların IBRT (International Board for Regression Therapy) ve/veya EARTh (Dünya Regresyon Uzmanları Birliği’nin belirlediği sertifika kriterlerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu kriterleri yerine getiren katılımcılar IBRT onaylı uluslararası Regresyon Uzmanı sertifikası alabileceklerdir.

 

3 Saatlik zoom ve tek günlük ön atölye çalışması Bütünsel Dönüşüm Teknikleri ve Regresyon Uzmanlığı Eğitimi adaylarına yönelik olarak düzenlenmiştir. Katılımcılar eğitim hakkında bilgi edinecek, demo seansları izleyecek, grup çalışmaları ile kendileri hakkında farklı bir bakış açısı edineceklerdir.

Bu çalışmayla katılımcıların, regresyonun kendilerine uygun bir teknik olup olmadığını ve uygulayıcı olmaya hazır olup olmadıkları hakkında fikir sahibi olmaları hedeflenmektedir. Ön atölye sonunda katılımcılar içinden seçilecek 8 kişi minimum 3'er adet regresyon seansını kendilerine daha sonrasında mentörlük yapacak olan uzmanlardan alacaklar, mentörlerin eğitimci ile birlikte kişiyi değerlendirmesinden sonra modüllere katılım hakkı kazanacaktır.

Seçilen adaylar regresyon seanslarından sonra mentörleri ve eğitmen tarafından değerlendirmeye alınırlar ve yalnızca eğitmen tarafından uygun görülen adaylar sonraki modüllere devam edebilirler.

 

Kayıt ve bilgi için:

        

 

unicorndonusumsel@gmail.com

Tüm modül programları için iletişime geçiniz.

bottom of page